Kdo jsme a co děláme?

Jsme tým expertů se zaměřením na dopravu. V našem týmu najdete dopravní psychology, lektory autoškol nebo experty na dopravní bezpečnost.

Spolupracujeme s Asociací autoškol České republiky, Ministerstvem dopravy ČR a s kolegy z NottinghemTrent University ve Velké Británii.

Analyzujeme funkční systémy závěrečných zkoušek v zahraničí, definujeme silné a slabé stránky jednotlivých přístupů a hledáme vhodnou formu testu závěrečných zkoušek pro české prostředí. Naše podklady dále předáváme Asociaci autoškol ČR. Ti, kteří navrhují konkrétní obsahy nových testů (textace otázek, videa). Otázky, které jsou prozatím takto připravené můžete sledovat a zkusit se otestovat na webu noveotazky.cz.

Vytvoření obsahů otázek probíhá v rámci projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění ve formě hazard perception videosekvence podpořeného Fondem zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O co usilujeme?

Inovací testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění chceme pomoci zvýšit bezpečnost silniční dopravy, snížit počty nehod a zvýšit komfort na silnicích pro všechny účastníky silničního provozu. Protože doprava není jen o automobilech, ale i o chodcích, cyklistech a dětech, které se na silnici pohybují.

Přibližně 80% občanů České republiky, kteří mohou mít řidičské oprávnění, ho skutečně má.

Automobilová doprava od roku 1990 zaznamenává neustálý nárůst a získala i jedno významně smutné prvenství – je nejméně bezpečnou formou dopravy.


Jen od 1. 1. 2022 do začátku
prázdnin 2022 se stalo:Nechceme jen strašit, chceme pomoci tento trend zvrátit.
Proto začínáme u nás – řidičů, a to konkrétně u těch nejméně
zkušených, začínajících řidičů.

Vyzkoušejte si test

Připravujete se na závěrečné zkoušky žadatele o řidičské oprávnění?
Nebo už řidičák máte a chcete si vyzkoušet, jak na tom jste?

Vyzkoušejte si test z Nové generace testových otázek pro žadatele
o řidičské oprávnění
.


Vyplnit test

Spolupracujeme